Het VOC heeft verschillende rollen te vervullen

1. Kernopdracht: opvang en verzorging van inheemse wilde dieren

2. Maatschappelijke rol: natuureducatie en sensibilisering rond de kwetsbaarheid van inheemse wilde dieren en hun habitat

3. Sociaal weefsel: vrijwilligers en emancipatie 

4. Wetenschap  onderzoek inzake inheemse diersoorten en hun habitat


Oehoe-gewassen

1.  Opvang en verzorging inheems wilde dieren

 

Onze wilde dieren zijn vaak het slachtoffer van menselijke activiteit. Denk maar aan verkeersslachtoffers, vogels die tegen ramen vliegen, verstoorde nestjongen en dieren die verstrikt geraken in een omheining. We leven in een versnipperd, vervuild en volgebouwd land, waar onze inheemse dieren het vaak heel moeilijk hebben.

 Het VOC is er daarom in gespecialiseerd om deze dieren op deskundige wijze op te vangen, te verzorgen en na revalidatie terug vrij te laten in de natuur.

2. Educatie en sensibilisering

Op ons terrein en in de onmiddellijke omgeving van het VOC maken we onze visie op een duurzaam milieubeheer werkelijkheid. We dragen zorg voor onze omgeving en proberen deze zo in te richten dat ze een onmiddellijke educatieve waarde heeft voor alle bezoekers.

Een goed voorbeeld daarvan is de ecologische vijver. Samen met het aangelegde rietveld zorgt het systeem voor een ecologische zuivering van al ons afvalwater. Tegelijk is er de laatste jaren een boeiend ecosysteem ontstaan met een groot aantal zeldzame salamanders, kikkers, libellen, etc.

Een ander voorbeeld is het educatieve wandelpad dat we samen met Natuurpunt hebben aangelegd in het aangrenzende bos. Hier kunnen bezoekers met of zonder gids hun kennis over de natuur aanscherpen.

Het VOC organiseert doorheen het jaar heel wat educatieve en/of sensibiliserende activiteiten, zoals vogelspotmomenten, uitstappen en rondleidingen.

WatDoenWe
Sociaal-weefsel

3. Sociaal weefsel

 

 Een kernbegrip in de werking van het VOC is ‘participatie’. Heel wat mensen kunnen de druk en het tempo dat de maatschappij dicteert niet goed aan. Het VOC kan een rustpunt zijn, maar tegelijk ook een katalysator om terug in een gezond ritme te komen.

Zo zijn er verschillende mensen die op één of andere manier trajectmatig bij het VOC terecht komen, bijvoorbeeld via justitie (werkstraffen, reclassering), VDAB, OCMW, psychiatrie, Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap …

Jaarlijks voorzien we meer dan 2000 zogenaamde ‘traject-uren’.

4. Wetenschap

 

Gerevalideerde vogels die we weer vrijlaten krijgen steeds een wetenschappelijke ring. Hun gegevens worden bijhouden in de centrale database van het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen). Via ringacties verzamelen onderzoekers informatie over de evolutie van de soort en kunnen ze doeltreffend beschermingsmaatregelen aanreiken.

Soms krijgen we terugmelding van dieren die gevonden werden, gespot door vogelkijkers of dieren die gesignaleerd worden in overwinteringsgebieden, tot duizenden kilometers ver.

Als VOC signaleren we vaak als eerste ziektes of sterfte mij wilde diersoorten. We nemen actief deel aan diverse universitaire onderzoeken, ook naar ziekten die overdraagbaar zijn op de mens.

kleine-zwaan

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.