Anno 1998: Mieke De Wit gaat in op een oproep van Vogelbescherming Vlaanderen en stelt zich kandidaat als vogelasielhouder voor de provincie Antwerpen. Als vrijwilliger in het Natuurhulpcentrum te Opglabbeek leert ze de kneepjes van het vak. Ook thuis in Herenthout begint ze dieren in nood op te vangen.

In 2001 wordt Mieke’s opvangcentrum officieel erkend als bijhuis van het Natuurhulpcentrum te Opglabbeek. De erkenning laat toe om naast haar huis een opvangruimte en enkele buitenkooien te bouwen.

In 2004 wordt de werking van het opvangcentrum in een eigen vzw ondergebracht. ‘VOC Herenthout’ wordt erkend als zelfstandig VOC.

Jaar na jaar neemt het aantal dieren toe. In 2010 bereikt het VOC de kritische drempel van 2000 dieren. Mieke’s bijgebouw is niet voorzien op deze aantallen, noch op alle vrijwilligers die nodig zijn om al deze dieren te verzorgen. Om geen slachtoffers te moeten weigeren ging VOC Herenthout op zoek naar een nieuwe locatie.

Geschiedenis
Terrein

In 2012 wordt een voetbalveld met kantine aangekocht, dankzij de financiële steun van honderden sympathisanten. Een jaar later wordt er werk gemaakt van de inrichting en aanplanting van het terrein, de herinrichting van het gebouw en de oprichting van diverse kooien.

Tegen 2014 vangen we dieren op uit Turnhout, Mol, Geel, Aarschot, Lier, Mechelen en zelfs Leuven. ‘VOC Herenthout’ wordt omgedoopt tot ‘VOC Neteland’. Jaarlijks worden een aantal kooien en opvangvoorzieningen gebouwd, dank zij de inzet van vele vrijwilligers

In 2021 bereiken we de kaap van 5000 dieren per jaar. Om de groeiende toestroom aan te kunnen moet het VOC blijven groeien, uiteraard met respect voor de natuur en de biodiversiteit.

Zo wordt ons afvalwater volledig ecologisch gezuiverd en kozen we voor een rijke diversiteit aan inheemse bomen, struiken en planten op ons domein. Een strategie die nu haar vruchten afwerpt gezien de vele wilde dieren die er zich thuis hebben gemaakt. Het terrein is inmiddels een voorbeeld van duurzaam milieubeheer en een belangrijk instrument in onze educatieve missie.

Dit alles zou natuurlijk ondenkbaar zijn zonder de steun van onze vastberaden vrijwilligers, gulle gevers en lieve sponsors. 

HOME-Gebouw

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.