Privacyverklaring 

vzw VOC Neteland

Langstraat 29/0001

2270 Herenthout

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Inhoud:

Bijgewerkt op:  04/02/2021

 1. Privacybeleid VOC Neteland vzw
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Minderjarigen
 4. Doeleinden
 5. Verstrekking aan derden
 6. Beveiligen en bewaren
 7. Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
 8. Websites van derden
 9. Facebook en Twitter
 10. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 11. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 12. Externe website privacy
 13. Inwerkingtreding

 

 

Privacybeleid vzw VOC Neteland

VOC Neteland is een vereniging zonder winstoogmerk. Wij  bieden wij allerlei diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch                 014 / 51 40 41

                                   Maandag t.e.m. vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

E-mail                         info@vocneteland.be

Per brief                     VOC Neteland, Langstraat 29/00001  2270 Herenthout

De coördinator van het VOC is het eerste aanspreekpunt voor vragen of klachten inzake privacy.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en informatica laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website en sociale media jij kiest te gebruiken.

 

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • functie
 • adres
 • leeftijd of geboortedatum
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IBAN
 • lidnummer
 • gegevens over je lidmaatschap van VOC Neteland
 • gegevens als vrijwilliger of dienstverlener
 • cv
 • motivatiebrief
 • opleidingsniveau
 • interesses
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • informatie die je zelf ingeeft of bericht

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens verstrekken.

Doeleinden

VOC Neteland  verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten):

 • om de dagelijkse werking te plannen, voor te bereiden en uit te voeren
 • om je te kunnen informeren over je onze werking.
 • om je inschrijving voor ons lidmaatschap of deelname aan een activiteit te verwerken.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van mails, elektronische nieuwsbrieven, tijdschrift of post.
 • om jou al dan niet gepersonaliseerde promoties aan te bieden
 • om jouw vragen of klachten te behandelen via sociale media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om je sollicitatie te verwerken.
 • om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij daarvoor een uitdrukkelijke toestemming is van jou, of dit wettelijk verplicht of toegestaan is. 

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde met jouw toestemming verstrekken, zorgen wij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten of omdat de wet ons dit verplicht.  Na verloop van die verjaringstermijn van vijf jaar worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. 
Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser. 
Gegevens over surfgedrag kunnen door VOC Neteland worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. VOC Neteland geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Facebook en Twitter

Op de website van VOC Neteland zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). 
Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Je kan ons daartoe een verzoek sturen. Als VOC Neteland geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het je laten weten waarom dat niet mogelijk is.


Externe website privacy

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 maart 2021

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.