Wat is een fiscaal attest?

 

Erkende verenigingen mogen aan hun schenkers een fiscaal attest uitreiken, als ’beloning’ omdat de schenkers via hun gift bijdragen aan natuurbehoud of de bescherming van het milieu. Met dat fiscaal attest kunnen schenkers hun giften inbrengen in hun belastingaangifte. Dat attest sturen wij je in maart van het jaar volgend op de gift(en) in kwestie toe.

Voor het aanslagjaar 2021 geven de in 2020 gedane giften recht op een belastingvermindering van 60% van de betaalde sommen (voorwaarde: de jaarsom bedraagt minstens €40).

De gegevens die toelaten jouw gift af te trekken van je belastingen, zijn voortaan – behalve uitzonderlijke gevallen – vooraf ingevuld op je belastingaangifte onder de code 1394 (Rubriek 10, Punt A). Deze gegevens worden door vrijwel alle organisaties rechtstreeks aan de belastingadministratie overgemaakt.
Je hoeft het papieren attest dat we opsturen niet bij de aangifte toe te voegen. Het volstaat om die thuis te bewaren als bewijsstuk.

Opgelet!

  • Een fiscaal attest wordt altijd uitgereikt op naam van de titularis van de rekening van waar de bijdrage werd gestort.
  • Om ondubbelzinnig recht te hebben op een fiscaal attest is het belangrijk om in de mededeling van je storting duidelijk ‘gift’ te vermelden. Dan is het meteen duidelijk dat het niet om een andere betaling gaat waarvoor we geen attest kunnen uitschrijven (bv lidgeld, …).
  • Enkel de bedragen die op 31 december van het kalenderjaar effectief op onze rekening staan, worden vermeld op het fiscaal attest van dat jaar. Indien de nieuwe gift pas op bijvoorbeeld 2 januari op onze rekening stond, wordt deze meegeteld bij het fiscaal attest van het volgend kalenderjaar.

Hoe bekom je een fiscaal attest ?

Alle giften van minstens €40 op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Dit bedrag kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze in hetzelfde kalenderjaar gestort werden. Dankzij het fiscaal attest kan u uw gift in mindering brengen op uw belastingaangifte.

Als je bijvoorbeeld in 2020 nog een gift van minstens €40 aan ons doet, ontvang je in maart 2021 daarvoor een fiscaal attest. Daarmee wordt een forfaitaire belastingvermindering van 60% van het bedrag van de gift toegekend. Wij ontvangen nog altijd 100% van je gift, maar door je belastingvoordeel betaal je eigenlijk zelf slechts 40 %.

Als je maandelijks een gift overmaakt via een doorlopende opdracht, moet je misschien jouw maandelijkse gift verhogen om aan 40 euro op jaarbasis te raken.

Doe je af en toe een gift? Let er dan op dat je vóór 2021 op een totaal van 40 euro komt als je een fiscaal attest wilt ontvangen, misschien moet je daarvoor nog een extra gift overmaken.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.